Bild 2 från utställningen ”Lust och fägring”

Bild 2 från utställningen ”Lust och fägring”